Polityka prywatności

Cenię Twoją prywatność w Internecie. Cenię również Twój czas.

Wiem, że nie lubisz obszernych dokumentów prawnych. Z tego powodu przygotowałem skróconą wersję mojej Polityki prywatności, która została napisana przystępnym językiem.

Chcesz wiedzieć więcej? Jeżeli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe i wykorzystuję cookies, pełna Polityka prywatności znajduje się poniżej.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Roskosz, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Roskosz, z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 18, 55-220 Miłoszyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9121844517, REGON: 362605748.

2. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również moi zaufani partnerzy.

3. Wiem, że dla wielu osób tematyka związana z poufnością i ochroną danych jest skomplikowana. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie, zapraszam do kontaktu pod adresem: contact@ecadeo.com.

4. Możesz korzystać z mojej strony bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, czyli „dziennik aktywności” na stronie. Logi serwera zawierają np. nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Nie martw się - dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Wszystkie dane dostępowe są regularnie usuwane.

5. Czasem jednak pozyskuję Twoje dane osobowe. Przekazujesz je mi korzystając w formularza kontaktowego, zapisując się na newsletter, czy dokonując zakupów. Zapewniam, że Twoje dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzam tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony cel przetwarzania.

6. Wiem, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie danymi osobowymi. Dlatego też stosuję odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Wówczas przysługuje Ci szereg uprawnień, choć nie wszystkie są bezwzględne, tzn. nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać w każdej sytuacji. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami posiadasz prawo dostępu do danych osobowych; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Tobie na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską czy uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych, usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

8. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Korzystam też z narzędzia Google Ads.

9. Korzystam również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. W ramach tych narzędzi możliwe jest skierowanie reklam poprzez serwis Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów.

10. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube, TikTok, LinkedIn.

11. Wykorzystuję własne, niezbędne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony i dlatego nie możesz ich wyłączyć.